• 0533 496 99 26
  • Pts- Cmts 08.00-18.00
  • doganhafriyat46@gmail.com

Kahramanmaraş Bina Yıkımı

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu benzer biçimde, şehrimizde de kahramanmaraş'ta  kentsel dönüşüm projeleri son dönemlerde yoğun bir halde gündeme gelen kent tertip projeleri içinde yer almaktadır. Büyük şehirlerdeki yapılaşmanın daha çevreci ve daha tertipli bir manzara ile yine oluşturulmasını elde eden bunun yanı sıra depreme dayanıklı binaların yapımı için boş arazi meydana getiren kentsel dönüşüm projeleri, bununla beraber bina yıkım hizmetine duyulan ihtiyacın artmasını da getirmiştir.

Betonarme binaların yıkımı, çelik konstrüksiyon binaların yıkımı ve prefabrik binaların yıkımı hafriyat sektörünün ilgilenmekte olduğu bina felaket işlemleri içinde yer almıştır. Bina yıkımı son derece dikkatli bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Can ve mal kayıplarının önlenmesi için son kontroller dikkatli bir halde yapılmalı ve bina yıkımı icra eden firmaların risk sigortası benzer biçimde uygulamalarının bulunup bulunmadığı mutlaka bilinmelidir.

Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Çeşitli yapıların ve bina yıkımında kullanılan teknikler çok çeşitlidir. Patlatma ile yapı yıkımı, elmasla yapının parçalarını keserek yıkım yapılması, ayırma yöntemi ile felaket. Kepçenin ucuna bağlanan büyük bir güllenin yapıya vurulması ile meydana getirilen yıkım ile en fazlaca kullanılan bina felaket tekniği olan kepçe şeklinde iş makinaları ile yapının parçalarının ezilmesi ve parçalanması ile yapılan yıkım teknikleri kullanımı genel hatlarıyla yaygın olan tekniklerdir.

Bu tekniklerden herhangi birisi tercih edilirken, binaların yan kısımlarının dolu olup olmadığına bakılır. Yan binalara zarar vermeden yapı yıkımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda bina etrafında iş makinalarının çalışabileceği alan kapasitesi de kullanılan tekniklerde belirleyici olmaktadır.

Bina Yıkımında Kullanılan Diğer Teknikler

Binalar, su jetleri, lazer ile bina parçalarının kesimi gibi yöntemler ile yıkılabilmektedirler. Parçaların ayrılması esasına dayanan lazer ile kesim yöntemi, daha gürültüsüz ve daha pak bir işlemdir. Bina yıkımı yönetmi ve ekipmanların yüksek standartlarda hizmet sunabilmesi günümüzün mühim hafriyat ihtiyaçları arasında yer almaktadır.

Bina yıkım hafriyatı işleminde mikrodalga ve öteki ısıtma teknikleri ile de yıkım sağlanabilmektedir. İşlem esnasında binanın etrafı ihtar levhaları ile çevrelenmeli ve insanların felaket bölgesinden uzak durması sağlanmalıdır. Aynı zamanda çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmeleri hafriyat sektörünün mühim kurallarından biridir.